نمایندگی ها


١-بوشهر،پوشاك ورزشى توس اسپرت 

آدرس : بوشهر ، خيابان ميثم تمار(مخبلند) تلفن:٠٧٧٣٣٤٤٣٨٦٣


٢-شاهرود ، فروشگاه ورزشى پرشين اسپرت ،آقاى يار محمدى 

تلفن:٠٩١٩٦١٢٢٢٦٣


٣-بوشهر.عاليشهر،فروشگاه ورزشى پرشين اسپرت 

تلفن:٠٩١٧٨٧٣١٢٥٤ آقاى خضرى


٤-شهرستان جم ، فروشگاه ورزشى پرشين اسپرت  ، آقاى فرامرزى 

تلفن:٠٩٠٣٥٠١٩٩٨٨


٥-همدان ، فروشگاه ورزشى مجيد اسپرت ، خانم سجادى

تلفن:٠٩١٨٣٠٨٣٧٠٣


٦-خرم آباد ، فروشگاه ورزشى ارزانى پور

تلفن:٠٩١٦٦٦٧١٩٠٣


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.